Platby

Platba ročních příspěvků:

Hráči / A týmu – 2 000,- Kč/ rok

 • splatnost do 15.10 příslušného roku
 • číslo bankovního účtu: 422831349/0800
 • text zprávy: Jméno a Příjmení hráče

Hráči / mládež – 4 000,- Kč/ rok (jaro 2 000,- Kč/ podzim 2 000,- Kč)

V případě sourozenců platí následující:

 1. Dítě (jaro 1500,- Kč / podzim 1500,- Kč)
 2. Dítě (jaro 1000,- Kč / podzim 1000,- Kč)
 3. Dítě (jaro 500,- Kč / podzim 500,- Kč)
 • Splatnost
 • jaro do 15.4 příslušného roku
 • podzim do 15.10 příslušného roku
 • číslo bankovního účtu: 422831349/0800
 • text zprávy: Jméno a Příjmení hráče/ hráčky

 • Ostatní členové – 200,- Kč
 • Platba hotově (vybírá Zdeňka Povolná)