Platby

Platba ročních příspěvků:

Hráči / A týmu – 1 500,- Kč

 • splatnost do 15.10 příslušného roku
 • číslo bankovního účtu: 422831349/0800
 • text zprávy: Jméno a Příjmení hráče

Hráči / mládež – 3 000,- Kč (jaro 1 500,- Kč/ podzim 1 500,- Kč)

V případě sourozenců platí následující:

 1. Dítě (jaro 1500,- / podzim 1500,-)
 2. Dítě (jaro 1000,- / podzim 1000,-)
 3. Dítě (jaro 500,- / podzim 500,-)
 • Splatnost
 • jaro do 15.4 příslušného roku
 • podzim do 15.10 příslušného roku
 • číslo bankovního účtu: 422831349/0800
 • text zprávy: Jméno a Příjmení hráče/ hráčky

 • Ostatní členové – 150,- Kč
 • Platba hotově (vybírá Zdeňka Povolná)