Platby

Platba ročních příspěvků:

Hráči / A týmu – 2 000,- Kč/ rok

 • splatnost do 15.10 příslušného roku
 • číslo bankovního účtu: 422831349/0800
 • text zprávy: Jméno a Příjmení hráče

Hráči / mládež – 5 000,- Kč/ rok (jaro 2 000,- Kč/ podzim 3 000,- Kč)

V případě sourozenců platí následující:

 1. Dítě (jaro 2000,- Kč / podzim 3000,- Kč)
 2. Dítě (jaro 1500,- Kč / podzim 2000,- Kč)
 3. Dítě (jaro 1000,- Kč / podzim 1500,- Kč)
 • Splatnost
 • jaro do 15.4 příslušného roku
 • podzim – platbu je možné rozdělit na 2-3, tzn. v případě jednoho dítěte 3×1000,- Kč/ 2×1500,- Kč. První platbu do 15.10. a poslední platbu do 15.12. příslušného roku.
 • číslo bankovního účtu: 422831349/0800
 • text zprávy: „Příspěvky jaro/podzim + Jméno a Příjmení hráče/ hráčky“

 • Ostatní členové – 200,- Kč
 • Platba hotově (vybírá Zdeňka Povolná)