TJ SOKOL ČESTLICE – HISTORIE PO SOUČASTNOST

První zmínky o Tělovýchovné jednotě Sokol Čestlice nelze s přesností dohledat v žádných oficiálních pramenech. Jediný doklad o její existenci v době před 2. světovou válkou jsou dochované fotografie, které svědčí o nácviku hromadných skladeb a místním fotbalovém mužstvu.

Ani pozdější činnost spolku není přesněji zdokumentována, popsána je až historie novodobá, která začala v roce 1968. Tehdy byla založena Tělovýchovná jednota Máj Čestlice, pod záštitou JZD Máj, a pod tímto názvem působila až do roku 1987, kdy přijala název Tělovýchovná jednota Sokol Čestlice.

Zajímavostí z tohoto období je skutečnost, že v letech 1982-1987 byla Tělovýchovná jednota Máj Čestlice zaštiťující organizací pro hudební rockovou skupinu Arakain s tehdejším frontmanem Alešem Brichtou a členové kapely včetně jejího lídra dokonce hráli v čestlickém fotbalovém týmu. Záštita skončila v okamžiku, kdy se kapela Arakain zprofesionalizovala.

V roce 1983 započala na čestlickém fotbalovém hřišti výstavba kabin, které členové tělovýchovné jednoty postavili svépomocí. V 80. letech hrál TJ Sokol Čestlice ve 4. třídě okresní soutěže na Praze-východ. Kromě týmu mužů vzniklo v roce 1982 i žákovské mužstvo, které se několikrát ve své skupině zařadilo do čela tabulky. Stejně úspěšní byli i čestličtí dorostenci, kteří v obci působili v letech 1986–1990.

                                   

Od poloviny 80. let TJ Sokol Čestlice pořádala prázdninová soustředění pro dětské zájemce o kopanou. Pobyt pod stany byl obvykle spojen s pořádáním přátelských zápasů s místními kluby. V zimě jezdili členové lyžovat na Šumavu, ale to byli především zástupci mužského týmu a další dospělí členové Sokola.

V 80. letech 20. století také začala v TJ Sokol Čestlice tradice pravidelných fotbalových zápasů mezi čestlickými muži a ženami. Akce byla pořádána vždy ke konci června pro zábavu účastníků i přihlížejícího publika. Zpočátku byl o tyto zápasy velký zájem, ale v současné době jejich popularita poněkud klesla a momentálně se neorganizují.

Počátkem 90. let se mužský tým probojoval do 3. třídy okresu Praha-východ, ale již po roce opět „spadl“ do třídy nižší. Ve 3. třídě okresu Prahy-východ pak mužský tým hrál ještě v letech 2000–2002. Žákovské družstvo ukončilo činnost v roce 1987, o tři roky později také dorostenecké mužstvo, oba týmy pro nedostatek hráčů. Na dva roky se činnost žáků obnovila v roce 1992, ale zájem opět bohužel opadl.

Významnou akcí pro TJ Sokol Čestlice v roce 1996 bylo sehrání fotbalového utkání proti týmu Amfora, složeného ze známých osobností kulturního života. Zápas zaznamenal velký ohlas a návštěvnost na něm byla nejvyšší v historii klubu. Hned v roce 1997 se v Čestlicích uskutečnila další zajímavá fotbalová akce, kdy známý český herec Ondra Vetchý sezval do Čestlic své kamarády z řad herců, zpěváků a sportovců. Zahráli si opět proti místnímu týmu TJ Sokol Čestlice. Po zápase se pak dlouho rokovalo u pečeného selátka a vypilo se u toho několik sudů piva.

V roce 2000 vznikla v Čestlicích novodobá mládežnická kategorie přípravky, která zpočátku sehrávala pouze přátelské zápasy a pořádala turnaje. V období 2002–2004 se již děti posunuly do žákovské kategorie a toto období bylo s pohledu žákovské kategorie velmi úspěšné. Žáci ve své kategorii zvítězili a postoupili z okresní soutěže do okresního přeboru. Mnoho hráčů z tohoto období se pak postupně objevovalo v mužstvu dospělých, kde tvořili několik sezón kostru týmu. V současnosti bohužel z tohoto týmu pokračují pouze dva hráči, byť někteří další působí v jiných týmech v okolí, nebo vyšších pražských soutěžích.

Dalším významným mezníkem našeho klubu byl pak rok 2015. Na jaře tohoto roku proběhl v Čestlicích na hřišti jeden z největších náborů nových fotbalistů a fotbalistek v historii klubu, kdy v průběhu dvou náborových dnů dorazilo cca 40 dětí jak z Čestlic, tak i z okolních obcí (nejvíce z Nupak a Pitkovic). Od těchto náborů nám postupně v dalších letech vznikly kategorie Školičky, Mini přípravky, Mladší přípravky, Starší přípravky a teď v sezóně 2018/2019 i kategorie Mladších žáků. Jedná se tedy o cca 60 dětí, o které se momentálně stará 11 trenérů/vedoucích, a to většinou z řad rodičů a hráčů Sokola. Většina těchto týmů hraje své pravidelné zápasy/turnaje v rámci okresu Praha-východ a v zimě se účastní halových turnajů nebo turnajů na umělé trávě. Za relativně krátkou dobu, kdy jsme budovali současnou mládežnickou základnu, si hlavně naše starší i mladší přípravka vydobyly mezi soupeři velký respekt a troufáme si tvrdit, že se výkonnostně postupně řadí k těm lepším týmům svých kategorií na okrese Praha-východ. Rádi bychom i v následujících letech pokračovali ve všestranném rozvoji dětí tak, abychom jim poskytli adekvátní komfort pro trávení jejich volného (sportovního) času na fotbalovém hřišti v Čestlicích.

V roce 2015 proběhla také i novodobá rekonstrukce vnitřních prostor sportovních kabin, kdy se povedlo rekonstruovat za podpory obce Čestlice kompletní sociální zázemí a zároveň došlo k modernizaci interiéru kabiny domácích i hostů. V roce 2017 pak proběhla i rekonstrukce klubovny a zázemí pro občerstvení.

Další úspěch v podobě postupu mužstva dospělých do III. třídy okresu Praha-východ pak byla sezóna 2016/2017, kdy se to našemu týmu po několikaletém snažení konečně povedlo a v současnosti má ambice dlouhodobě se v této soutěži usadit a připravit půdu pro současné mladé čestlické naděje, které by měly „současný tým“ nahradit, respektive doplnit.

TJ Sokol Čestlice však není jen fotbalový tým, ale již od svých počátků každoročně pořádá Dětský den a počátkem roku také taneční zábavu a masopust. To vše za podpory svých členů, známých, obce Čestlice, obce Nupaky a jednotlivých sponzorů.